HISTORIAA

Kanta-Hämeen Erilaiset Oppijat on perustettu 17.11.2002 ja se hyväksyttiin  yhdistysrekisteriin 10.8.2003, vaikkakin yhdistyksen varhaisimmat juuret juontaa aina vuoteen 1999 asti. Yhdistys on toiminut Kanta-Hämeen kuntien alueella rekisterinmukaisena päätoimipaikkana Hämeenlinna. Aikaisemmin alueella toimivat Helsingin seudun erilaiset oppijat ry:n (HERO) Hämeenlinnan ja Riihimäen alaosastot. Nämä alaosastot, jotka yhdistettiin Kanta-Hämeen Erilaiset Oppijat ry:ksi 2003. Yhdistyksen tavoitteena on jakaa tietoa oppimisvaikeuksista, kuten esim. lukivaikeuksista ja järjestää erilaista koulutus- ja virkistystoimintaa erilaisille oppijoille ja heidän läheisilleen. Yhdistys kuuluu jäsenenä Erilaisten oppijoiden liittoon.

 

Kanta-Hämeen Erilaisten Oppijoiden ensimmäinen hallitus (perustamiskokouksen muistiinpanojen pohjalta)

Puheenjohtaja:
Marja Valminen, Janakkala

Jäsenet:
Anne Kujala, Riihimäki
Merja Kilkki, Hämeenlinna
Pertti Hyvönen, Hämeenlinna
Riitta Puurunen, Janakkala
Sisko Luotola-Purhonen, Hämeenlinna

Sihteeri ja rahastonhoitaja:
Milja Temonen, Renko

Varajäsenet:
Laina Aho, Riihimäki
Reijo Kilkki, Hämeenlinna
Sirpa Kopra, Hauho
Lotta Kuisma, Hämeenlinna
Leena Ikonen

Ensimmäinen kevätkokous pidettiin 22.3.2003 Hämeenlinnassa. Kokouksessa puhui Airi Valkama Erilaisten oppijoiden liitosta.

 

 

2005 - 2010

KHEO järjesti kaksi yleisöluentotilaisuutta "Erilainen oppija ja työelämän haasteet Hyvinkäällä 21.4.2005 Luennoitsijoina toimivat Kaijamaija Parviainen, Airi Valkama sekä Anne Kujala. Kiipulan ammattiopiston tarjoamista koulutusmahdollisuuksista 15.11.2005 kertoi kehittämispäällikkö Rauno Konttinen. 

Yhdistys löysi yhdyshenkilöitä Hämeenlinnasta, Riihimäeltä, Hauholta, Hausjärveltä ja Rengosta. Kaikkiin pääkirjastoihin toimitettiin yhdistyksen esitteitä. Tuloja saadakseen KHEO painattanut T-paitoja. Toiminnasta tiedotettiin omilla kotisivuillaan, joita ylläpiti Tiina Hirvonen.

Kanta-Hämeen Erilaiset Oppijat aloitti lukisoppitoiminnan Riihimäen kirjastolla jo v. 1999 sen ollessa vielä HERO:n alaosasto. Lukisoppiohjelmassa saatavilla oli erilaista materiaalia ja lukiohjelmia tietokoneella käytettäviksi. Riihimäen kirjaston remontin jälkeen ei enää voitu käyttää tietokonetta lukiohjelmineen vaan jäljelle jäi vain kaappi lukimateriaalia varten.

Päivystävä lukineuvolapuhelin aloitti toimintansa Hämeenlinnassa 11.9.2006. Projektille oli tarkoitus hakea v.2007 alusta jatkorahoitusta RAY:ltä yhdessä Erilaisten oppijoiden liiton kanssa. Rahoitus jäi kuitenkin toteutumatta.

2008 yhdistys osallistui Elomessuille, johon pystytettiin lukiteltta. Toimintaa esiteltiin ja arpajaisista saatiin tuloja. Syksyllä 30.9.2008 järjestettiin paneelikeskustelu Tavastialla, jonka aiheena oli " Oppijan ohjaus, tuki ja neuvonta yhdessä apuvälineiden kanssa." Tapahtumaan osallistui 21 henkeä. Näiden lisäksi yhdistyksen edustajat kävivät luennoimassa myös erityisopettajille aiheesta "Oppimisen erilaisuus" Tampereen yliopiston täydennyskoulutuskeskuksessa. Yhdistyksen hallituksen jäsenet kouluttautuivat kukin tahoillaan ja esim. Erilaisten oppijoiden liitto järjesti vertaistukiohjaajan koulutusta. Hämeenlinnan opetustoimen johdon, Kiipulan ja Kehitysvammaisten tukiyhdistyksen kanssa käynnistettiin yhteistyöprojektin suunnittelut. Yhteistyön tarkoituksena on tukea koulun ja kodin välistä yhteistyötä.

 

Vuoden 2008 hallituksessa toimivat:

Puheenjohtaja:
Eira Pohjola

Jäsenet:
Sisko Luotola-Purhonen
Merja Karjalainen
Birgitta Viitamäki
Niina Kuosmanen
Kalle Manninen
Inga Mäkelä

Varajäsen:
Elina Jalli

 

2009 Hämeenlinnan kaupungin, opetustoimen ja erilaisten oppijoiden yhteisestä toiveesta aloitettiin erilaisten oppijoiden vanhempien vertaistukiryhmä. Anna-Leena Saarelainen Kuntoutussäätiöstä avusti yhdistyksen toimihenkilöitä ryhmän suunnittelussa ja toteutuksessa ja lisäksi hän toimi ryhmän tukihenkilönä. Tärkeänä tavoitteena oli edistää erilaisten oppijoiden vanhempien ja koulutoimen vuorovaikutusta ja yhteistyötä.

Yhdistys järjesti "Apuvälineitä kommunikointiin ja lukivaikeuksiin"- esittelytilaisuuden Tavastilassa yhdessä Koulutuskeskus Tavastian, Omaiset Mielenterveystyö tukena sekä Hml:n Seudun Kehitysvammaisten tuki ry:n kanssa. Tilaisuudessa Datero ry esitteli erilaisia tietokoneohjelmia, Celia äänikirjoja ja CognAid kommunikoinnin apuvälineitä ja opetusohjelmia.

Toukokuussa 2009 alkoi Sana haltuun- kurssi, jossa kirjoitettiin elämänkerrallista tekstiä. Kurssi antoi eväitä itseilmaisuun kirjallisessa muodossa. Yhdistyksen v.2008 aloittama kirjaprojekti siirtyi eteenpäin, koska materiaalia ei saatu ajoissa riittävästi.

Yhdistys pyydettiin mukaan osallistumaan Opin Ovi Osaamiseen- hankkeen ohjausryhmään. Opin Ovi- hanke tähtää aikuiskoulutuksen tieto-, ohjaus- ja neuvontapalveluiden saatavuuden parantamiseen ja osaavan työvoiman saatavuuden turvaamiseen Kanta-Hämeen ja Pohjois-Uudenmaan alueella. Hankkeen rinnalla toimi Hämeen Te-keskuksen Opin Ovi Häme- hanke, jonka kanssa tehtävän yhteistyön avulla pyritään asiakasprosessien tehostamiseen ja yhteisten palvelurakenteiden muodostamiseen.

2010 Kanta-Hämeen Erilaisissa Oppijoissa jatkettiin vanhempien vertaistukiryhmää. Järjestettiin myös ATK-kurssi erilaisille oppijoille, jossa käytiin läpi tietokoneen peruskäyttöä sekä verkkopalveluita. Vetäjänä toimi Ville-Matti Vilkka. Elämänhallinta- ja voimavarakeskusteluryhmää ohjasi Eeva-Liisa Lehtelä. Yhdistys sai myös pieniä lisätuloja myymällä  lukemisen apuvälineitä, kuten värikalvoja ja lukuviivaimia. Saatavilla oli myös kirjallisuutta aiheesta. Hallituksen jäsenet toimivat aktiivisesti muiden paikallisten järjestöjen kanssa ja yhteistyötä kehitettiin jatkuvasti.

 

 

2011 - 2012

KAHEO toimi vireästi näinä vuosina. Vertaistukiryhmä oppimisvaikeuksisten lasten vanhemmille jatkui. Elämyksellistä englantia- kieliryhmä kokoontui Leena Hirvosen ja Minna Viskarin johdolla.

Wetterin luentosarjassa erityisopettaja Maria Laine alusti matematiikasta, lukivaikeudesta, tarkkaavaisuushäiriöstä ja vieraista kielistä.

Yhdistyksemme toimii Opin Ovi Osamiseen- hankkeen ohjausryhmässä. Elinikäisen oppimisen ja ohjauksen viikon tapahtuma "Tee elämäsi löytöretki- innostu oppimaan" toteutettiin hankkeen yhteistyönä Hämeenlinnan kirjastolla dysleksiaviikolla 6.10.2011. Tapahtuman yhteydessä esittelimme yhdistyksemme toimintaa.

Järjestötreffit ovat tärkeä osa toimintaa. Yhdistys on osallistunut Hämeenlinnassa toimivien  paikallisyhdistysten, järjestöjen ja vapaaehtoistoimijoiden toimintaan. Järjestötreffit kokoontuivat kymmenkunta kertaa.

Yhdistyksemme osallistui myös valokuvanäyttelyyn, jossa järjestöjen edustajat olivat kuvanneet vapaaehtoistoimintaa erilaisissa tehtävissä ja askareissa. Näyttely kiersi mm. Pysäkillä, kauppakeskus Tuulosessa ja Wetterillä.

Tämän lisäksi olimme hankkimassa avointa Dateron tietokoneohjelmien lainauspistettä Hämeenlinnan kaupungin kirjastoon. Kylä kaupungissa- hankkeen suunnittelupalaverissa mietittiin ensin minipilottia Jukolan kirjastoon. Rahoittajaksi löydettiin Linnanseutu ry. Yhdistys sai pankkilainan ja hankki ohjelmat ja sen jälkeen Linnanseutu ry rahoitti 75% kustannuksista. Ohjelmia hankittiin n. 7000 € edestä ja tietokoneet maksoivat n. 1300€.  Ohjelmien tarkoitus on auttaa kohderyhmiä selviytymään arjen askareista, opiskelusta, työelämästä ja vapaa-ajasta. Ohjelmat keskittyvät erityisesti perheisiin, joiden lapsilla on kielellisiä erityisvaikeuksia, hankaluuksia  matematiikassa ja vieraissa kielissä sekä hahmottamisen ja muistamisen ongelmia. 

Vuoden 2011 suurin ponnistus oli valtakunnallisen liittokokouksen järjestäminen yhdessä Erilaisten Oppijoiden liiton kanssa. Kokous oli 9.-10.4.2011 Hämeenlinnan Raatihuoneella ja sen yhteydessä pidettiin seminaari.  Osallistujia oli runsaasti.

Yhdistyksemme kuului 2011 Erilaisten oppijoiden liiton hallitukseen.

2012 hallituksen kokoonpano oli seuraava

Puheenjohtaja:
Eira Pohjola

Varapuheenjohtaja:
Riitta Mäkinen

Sihteeri:
Maarit Mäkilä

Jäsenet:
Leena Eerikäinen
Ilkka Sipola
Soile Pasanen
Päivi Lindstedt

Varajäsen:
Tuulia Viskari

Taloudenhoitajana toimi Jyrki Mutta ja toiminnantarkastajana Heli Leppänen.

 

Yhdistys rahoitti näinä vuosina toimintaansa mm. jäsenmaksuilla, Erilaisten Oppijoiden liiton sekä Hämeenlinnan kaupungin myöntämällä tuella. Yhdistys teki myös yhteistyötä Ok-opintokeskuksen kanssa. 

Datero neuvontapiste saatiin toimimaan Hämeenlinnan pääkirjastossa, jossa yhdistys päivysti, opasti ja neuvoi ohjelmien käytössä kerran kuussa. Sekä osallistuimme Dateron koulutustilaisuuteen Vaasassa 17.-18.1. 2012. Järjestimme myös Hml pääkirjastolla Datero-ohjelmien esittelytilaisuuden 22.2., jossa olivat mukana myös Mikrolinna ja CognAid Oy:n edustajat.

Järjestimme 2012 kaksi lukivaikeuksien ryhmätestaustilaisuutta. Seuloissa käytettiin Niilo Mäki Instituutin kehittämää lukiseulaa. Ohjaajana oli erityisopettaja Satu Anttila.

Atk-ryhmät 2012 keväällä ja syksyllä keräsivät ryhmät täyteen, opettajana toimi Päivi Lindstedt. Vertaistukitoiminta jatkui edelleen. Jukolan koulussa pidettiin kimppakerhoja 3. ja 4. luokan oppilaille Marja Reinikan johdolla.

 2012 virkistyspäivää Virvelinrannassa toi vaihtelua arkiseen aherrukseen savitöiden ja saunomisen merkeissä. Teimme toimintaamme tutuksi yleisölle Elomessuilla ja Katuman lähiöpäivillä. Datero-ohjelma herätti paljon kiinnostusta harrastepäivillä Jukolan koululla. 

Aloittelimme ja kehitimme Erityistä vertaisuutta- hankkeen suunnittelua Hämeenlinnan kaupungin opetustoimen, Kiipulasäätiön, Kiipulan koulutus- ja kuntoutuskeskuksen, Omaiset mielenterveystyön tukena ry:n, Kehitysvammaisten tuki ry:n ja vammaisten lasten ja nuorten tukisäätiön kanssa. Hankkeen tarkoituksena oli tukea koulun ja kodin välistä yhteistyötä. Hankkeelle haettiin RAY:n rahoitusta, mutta sitä ei valitettavasti saatu tänä aikana. 

Tehostimme yhteistyötämme eri toimijoiden kanssa ja teimme yhteistyötä Hämeenlinnan Setlementti ry:n kanssa Yhdessä lähemmäksi- hankkeessa. Tarkoituksena oli laatia yhteinen esite eri järjestöjen toiminnasta ja järjestää monipuolista aktiviteettia. Olimme mukana myös Somepedia ja Kumppanuustalo- hankkeessa.

 

 

2013

Yhdistyksemme 10-vuotis juhlavuosi. Juhlan kunniaksi järjestimme Erilaiset messut Wetterillä 5.10. Esittelimme messuilla oppimisen apuvälineitä ja möimme yhdistyksemme myyntituotteita. Mukana olivat myös Erilaisten Oppijoiden liitto, Datero, Hämeenlinnan setlementti ja Omaiset mielenterveystyön tukena ry. Messuilla kuulimme luennon "Ponnistus oppimisen voimavaroihin"-ohjausmenetelmästä. 5.10 järjestettiin myös Lukirock tapahtuma ARXillä. Pääesiintyjänä toimi Paleface ja tilaisuudessa esiintyi myös joukko hämeenlinnalaisia bändejä. Resonaari piti tapahtumassa kuvionuottipajaa, jossa oli mahdollista opetella soittamaan kuvionuottien avulla. 

Jatkoimme edelleen vanhempien vertaistukiryhmää. 

Tarjosimme mahdollisuuksia lukivaikeuksien ryhmätestaukseen. Seuloissa hyödynnetään Niilo Mäki- instituutin kehittämää lukiseulaa, joita veti erityisopettaja Satu Anttila. Lukiseulat sopivat sekä nuorille että aikuisille. Lisäksi järjestimme "Lukemisen lokakuun, jonka aikana kierrettiin Kanta-Hämeen kirjastoissa esittelemässä yhdistystä ja tekemässä pikalukitestejä. 

Atk-ryhmä toimi syksyllä. Järjestimme yhteistyössä Kiipulan ja Vanajaveden opiston kanssa luentosarjan matematiikan ja lukemisen pulmista. Luennoitsijoina toimivat Kiipulan erityisopettajat Anne Saari ja Ari-Pekka Halinen.

Yhdistyksen virkistyspäivää vietimme Aulangon tekosaarten kodalla 28.5. Loppukesän Elomessuilla olimme yhdistysten yhteisteltalla ja esittelimme toimintaamme.

Järjestöyhteistyötä teimme paikallisten toimijoiden kanssa; erityisesti Setlementin "Yhdessä lähemmäksi"- hankkeen puitteissa. Olemme myös esitelleet toimintaamme Hämeen Ammattikorkeakoulun opiskelijoille.

Jatkoimme Erityistä vertaisuutta- hankkeen kehittelyä yhteistyökumppaneiden kanssa. 

 

 

2014

2014 Kanta-Hämeen Erilaiset oppijat ry. uudisti laajasti toimintaansa ja käytäntöjään. Osallistuimme Ok-opintokeskuksen järjestämiin koulutuksiin yhdistystoimintamme jäntevöittämiseksi ja olemme uudistaneet yhdistyksemme säännöt.

 

Puheenjohtaja:
Anssi Lepistö

Varapuheenjohtaja:
Kirsti Suoranta

Sihteeri:
Maria Sopenperä

Tiedottaja:
Satu Heinonen

Jäsenet:
Antti-Jussi Holkko (6.8.2014 asti)
Eira Pohjola (29.10.2014 asti)
Pia Mustonen

Varajäsenet:
Leena Eerikäinen
Anna Honkamäki

Anssi Lepistö kuuluu lisäksi Erilaisten Oppijoiden liiton hallitukseen ja työvaliokuntaan.

 

Yhdistys rahoitti toimintaansa jäsenmaksuilla ja Erilaisten Oppijoiden liiton antamalla tuella. v. 2014 yhdistyksellä oli jäseniä 177, joista maksavia oli 15. Ok-opintokeskus rahoitti myös vertaisryhmätoimintaamme ja tietotekniikkakurssejamme.

Yhdistys järjesti edelleen vertaistukitoimintaa, joka on kaiken toimintamme kulmakivi. Erilaisten oppijoiden vanhempien tukiryhmä jatkui vetäjinään Pia Mustonen, Satu Heinonen ja Maria Sopenperä. Ryhmä kokoontui Kutalan päiväkodilla. Hämeenlinnan Setlementin tiloissa Eira Pohjola veti toista vertaisryhmää, joka oli tarkoitettu kaikille erilaisille oppijoille.

Järjestimme myös "NLP- voimavaroja erilaisten oppijoiden vanhemmille"- luennon yhdessä Hymy ry:n kanssa. Luennoitsijana toimi Tmi Four Reasons Training & coachingin  Nina Linnakylä.

 Tietotekniikka haltuun- kurssi maahanmuuttajille toteutettiin yhdessä Hämeenlinnan kaupungin maahanmuuttajapalveluiden  sekä Hämeenlinnan seudun setlementin "Yhdessä lähemmäksi"- hankkeen kanssa. Kurssi pidettiin kaupunginkirjastolla 1.4.-20.5. Kurssille osallistui 11 henkeä tulkkeineen. Opettajana toimi Satu Heinonen. Samainen kurssi uusittiin syksyllä Hämeenlinnan uudella Kumppanuustalolla. Syksylle samalla tavalla yhteistyönä suunniteltu edistyneiden jatkokurssi ei toteutunut osallistujapulan vuoksi.

Anssi Lepistö ohjasi ATK- kurssin aikuisille joulukuussa 2014. Tiloina toimi Jukolan koulu.

Erilaisen Hymyn päivänä 23.8. järjestimme Hymy ry:n kanssa toiminnallisen tapahtuman Hämeenlinnan kaupunginpuistossa. Yhdistykset ja harrastusseurat pääsivät esittelemään toimintaansa. Saimme myös nauttia Panssarisoittajien musiikista. Päivä oli avoin kaikille ja se järjestettiin Hämeenlinnan kaupungin juhlavuoden 375-avustuksella.

Taidekeskus Kettukin kanssa toteutimme kurssin "Taiteen kautta kokonaiseksi". Tavoitteena oli tuoda erilaisille oppijoille elämänhallinnallisia taitoja taiteen kautta. Ohjaajana oli kuvataiteilija Samuli Laurinolli.

"Mukavaa ja helppoa matematiikkaa" - kurssi pidettiin Ruununmyllyn koululla. Käsiteltäviä aihealueita olivat mm. yhteen- ja vähennyslasku, kertotaulu, geometria ja lukujonot. Ohjaajana kurssilla toimi erityisluokanopettaja Kirsti Suoranta.

Vuoden 2014 suuri ponnistus oli Erilaista vertaisuutta- hankkeen käynnistyminen. Hankkeen projektipäälliköksi valittiin Sari Kulpakko ja hänen tukenaan ovat Kanta- Hämeen Erilaisten Oppijoiden hallituksesta koottu hankeryhmä sekä edustajia Hämeenlinnan kaupungilta ja Kiipulasäätiöstä. Hankkeen turvin yhdistykselle avattiin toimisto Linnankatu 3B toimistohotellin tiloihin. Toimiston avajaiset olivat 18.8. ja  tarjosimme kahvit viereisessä Studio Luxin tilassa. Erilaista vertaisuutta- hanke tukee tehokkaasti yhdistyksemme perustehtävää ja toimii sen rinnalla tukien luku- ja kirjoitushäiriöistä sekä oppimisen ongelmista kärsiviä. Oppimisvaikeudet ovat kautta aikojen aiheuttaneet häpeää ja avuttomuutta ja hanke tähtää erityisesti asenteiden muuttamiseen asiaa kohtaan. Oppimisvaikeudet ovat hyvin yleisiä. Avoimuudella, rohkaisulla ja hyväksymisellä avataan tie uudenlaiseen oppimiseen ja otetaan ennakkoluulottomasti vastaan uusia tapoja lähestyä ongelmatilanteita.

Lisäksi olimme esillä mahdollisimman monessa yleisötapahtumassa, mm. Elomessuilla, Pellavamarkkinoilla, Häme osaa- tapahtumassa ja Runski-messuilla. 

Kanta-Hämeen Erilaisten Oppijoiden tie pienestä yhdistyksestä merkittäväksi tukijärjestöksi on vaatinut paljon sinnikästä ja pitkäjänteistä työtä. Tästä kuuluu lämmin kiitos kaikille yhdistyksen vastuuhenkilöille ja jäsenistölle kautta vuosien. Erityisesti kiitämme kunniajäseniämme Airi Valkamaa ja Eira Pohjolaa merkittävästä uurastuksesta ja avusta yhdistyksen hyväksi.

Yhdistys on osallistunut aktiivisesti toimintaan muiden yhteistyötahojen kanssa. Osallistuimme mm. Hämeenlinnan sosiaali- ja terveysalan järjestöfoorumiin, Erilaisten oppijoiden liiton vuosikokoukseen, HAMK:n järjestöpäivään ja moniin muihin tilaisuuksiin. Dysleksiaviikon kirjastokierroksella olimme mukana sekä lastentalon terveysillassa.

Tehokas tiedottaminen toiminnasta on tärkeää. Yhdistyksemme lähetti sähköisiä jäsenkirjeitä jäsenistölleen ja olemme myös olleet esillä Hämeen Sanomissa, Kaupunkiuutisissa ja Radio Hämeessä. Toiminnastamme on ollut kertomusta myös Erilaisten Oppijoiden liiton LukSitko - lehdessä.