VAPAAEHTOISTOIMINTA

 

Tule meille vapaaehtoiseksi

Vapaaehtoistyötä toteutetaan tavallisen ihmisen tiedoin, taidoin ja ehdoin, yhdistyksen henkilökunnan tukemana. Vapaaehtoistyötä voit tehdä harvemmin tai vaikka viikoittain, oman jaksamisen mukaan, sovittuna ajankohtana.

Vapaaehtoistyö on juuri sitä mitä sen nimi kertoo, vapaaehtoista, sitä tehdään omasta halusta ja kiinnostuksesta avustavaa työtä kohtaan. Lähtökohtana on tahto olla vaikuttamassa oman yhteisönsä toimivuuteen ja halu tehdä mielekästä sekä tarpeellista työtä lähimmäistensä ja lähiympäristönsä hyväksi. Yhdistyksen vapaaehtoiset tuovat omalla osaamisellaan toimintaan mukaan paljon erilaista tietoa, taitoa ja osaamista.