Erityistä vertaisuutta -hanke päättyi

31.12.2017

Vanhempien vertaisryhmän kokoontuminen Kutalan päiväkodilla
Vanhempien vertaisryhmän kokoontuminen Kutalan päiväkodilla

Erityistä vertaisuutta -hanke päättyi vuoden 2017 lopussa

Kanta-Hämeen Erialiset Oppijat ry:n hallinoima Erityistä vertaisuutta -hanke päätyi vuoden 2017 lopussa. Hanke alkoi vuonna 2014 ja sen tarkoituksena oli kehittää uusi innovatiivinen järjestötoiminnan malli erilaisten oppijoiden vanhempien tukemiseksi, jotta heidän lapsillaan olisi oppilaina ja opiskelijoina takanaan mahdollisimman hyvä tuki.

Hankkeen tavoitteena oli vakiinnuttaa Hämeenlinnan seudulle järjestöjen, oppilaitosten ja kaupungin tiivis yhteistyömalli, jossa erilaisia oppijoita sekä heidän vanhempiaan tuetaan aktiivisella vertaisryhmätoiminnalla. Hanke oli osa Hämeenlinnan seudulla toteutettavaa nuorten ohjaus- ja paölveluverkoston työtä, jonka tarkoituksena on ollut vahvistaa normaalitoiminnan tukipalveluita ja kehittää erityisnuorille tarkoitettuja varhaisen puuttumisen toimnepiteitä.

Hanketta veti ansiokkaasti projektipäällikkö Sari Kulpakko sekä muu KAHEO-toimiston henkilökunta.

Haluamme kiittää Saria, muita työntekijöitä, vapaaehtoisia sekä yhteistyökumppaneita ja ohjausryhmää yhteistyöstä ja aktiivisesta osallistumisesta! Suuri kiitos myös kaikille toimintaan osallistuneille!

Hanketta rahoitti STEA.